Kontrola letenja: 123.50 MHz
Položaj letališča (letalska navigacijska karta):
  glej: JEPPESEN: BOTTLANG AIRFIELD MANUAL 19-1, 19-2
 

Letališče Slovenj Gradec se nahaja 4.5 km južno od mest Slovenj Gradec, 8 km zahodno od mesta Mislinja ter 12 km severno od mesta Šoštanj. Vzletno-pristajalna steza se razprostira v dolini jugo-zahodno od ceste Slovenj Gradec - Mislinja in reke Mislinje. Vzletno-pristajalno stezo obdaja gozd, ki se razširi proti jugo-zahodu.

Geografske koordinate: 46° 28' 20" N 15° 07' 20" E
Nadmorska višina: 500 m oziroma 1640 ft.
Vzletno - pristajalna steza:
 

Letališče Slovenj Gradec ima eno asfaltno VPS dolžine 1200 m in širine 23 m, ki se razprostira v smeri 142° / 322°. Vzporedno, na jugo-zahodni strani asfaltne steze, se nahaja travnata VPS enake dolžine in širine 40 m. Stezo v smeri 142° imenujemo "trava-desno" in stezo v smeri 322° "trava levo". Vzporedno, na severo-vzhodni strani asfaltne steze se nahajajo steze v smeri 142° "trava levo" in v smeri 322° "trava desno".

Ostali podatki za asfaltno VPS:
 
ICAO klasifikacija
referenčna kota letališča /ARP/
nadmorska višina /ARP/
nadmorska višina praga "14"
nadmorska višina praga "32"
referenčna temperatura letališča
vzdolžni nagib
prečni nagib
nosilnost LCN
Stopway
Clearway
"razred D"
600 m od praga "32"
500 m
492 m
508 m
24° C
1,3 % v smeri 142
1,0 %
61
ne obstaja
ne obstaja
 
Na vrh