Pilatus B4 med jadranjemV Koroškem Aeroklubu vsako leto organiziramo šolanje jadralnih pilotov. Tečaja se lahko udeležite vsi, ki ste že dopolnili 15 let.  Šolanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsi, ki vas zanima jadralno letenje in bi radi  izvedeli več podrobnosti o šolanju ali o jadralnem letenju, lahko več informacij dobite v prostorih Koroškega Aerokluba na letališču  Slovenj Gradec ali  na telefonski številki 041 394 788 (Aleš). Lahko pa zahtevajte dodatna pojasnila tudi po elektronski pošti (Aleš).
 

 

teoretični del šolanja

Predavanja bodo predvidoma organizirana v času vikendov. Sestavljena pa so iz naslednjih predmetov:

TEORIJE LETENJA
   - AERODINAMIKA
   - MEHANIKA LETA
GRADNJA LETAL
LETALSKI  INSTRUMENTI  IN OPREMA
METEOROLOGIJA
NAVIGACIJA
PADALA
RADIOTELEFONIJA  V LETALSTVU
PRAVILA IN PREDPISI

Predavanja se končajo s povzetkom predavanj, ter pripravo na interni izpit teorije. Po uspešno opravljenem izpitu pa so kandidati napoteni na zdravniški pregled.

Na vrh

Praktični del šolanja
 
Celotno šolanje se predvidoma konča v dveh do  treh tednih, odvisno od števila kandidatov in vremenskih pogojev. Pred začetkom praktičnega dela, se izvedejo še predavanja iz:

EKSPLOATACIJE LETALIŠČA
EKSPLOATACIJE LETALA BLANIK L-13
POSTOPKOV V SILI.

Iz vseh treh  predmetov se po končanih predavanjih pišejo testi, kandidati pa se pred pričetkom izvajanja šolanja vpišejo v register.

Na vrh

TERMINSki PLAN aktivnosti ZA SEZONO 2009 ***

 SKUPINE  
AKTIVNOSTI

 AKTIVNOSTI

termini
IZVAJANJA AKTIVNOSTI

 

 

 

 

PREDAVANJA IZ TEORIJE

PREDMET

ŠTEVILO UR

DATUM

Teorija letenja

Aerodinamika

3

16.05.2009

Mehanika leta

3

16.05.2009

Gradnja letal

3

23.05.2009

Instrumenti in oprema

3

23.05.2009

Meteorologija

6

30.05.2009
 

Navigacija

3

06.06.2009

Padala

3

06.06.2009

Radiotelefonija v letalstvu

3

13.06.2009

Pravila in predpisi

3

13.06.2009

Priprava  na izpit iz teorije

3

20.06.2009

IZPIT

/

27.06.2009

SKUPAJ UR Σ

33

 

 


PRAKTIČNI DEL ŠOLANJA

1.)  Zdravniški pregled; se opravi med predavanji
      oziroma po dogovoruod 27.06.
do 30.07.
2009

2.)  Predavanje eksploatacij letališča in letala,
     
postopkov v sili. Pisanje testov

3.)  Vpis v register letalske šole KAS

4.)  Izvajanje šolanja kandidatov

 
***

Možne so tudi spremembe terminskega plana aktivnosti! O morebitnih spremembah bodo kandidati pravočasno obveščeni.

 

Vsa predavanja izvajajo učitelji jadralnega letenja v okviru letalske šole Koroškega aerokluba. Predavanja teorije so obvezna za kandidate, ki še nimajo veljavnega letalskega dovoljenja. Za kandidate, ki že imajo opravljeno  dovoljenje PPL je obvezna udeležba na predavanjih iz eksploatacije letališča, letala Blanik L-13 ter  postopkov v sili, udeležba na ostalih predavanjih je prostovoljna!

na vrh