Letalo PO-2 med pristankomV PRETEKLOSTI ...

Začetki aerokluba segajo v leto 1937, ko je na pobudo Ivana Miheva ustanovljena podružnica aerokluba Maribor. Istega leta pričnejo gradnjo letala Zoegling, ki ga zaradi pomanjkanja materialov, dokončajo šele leta 1940. Ustanovna skupščina je bila leta 1939. Že leta 1940 pa Ivan Mihev poleti s Črnega vrha, s pomočjo startne gume na letalu Salamander in po 14 minutnem letu pristane na Štibuhu pri Slovenj Gradcu. Polet s tem letalom ponovijo po vojni leta 1946. Klub leta 1955 naroči izdelavo dokumentacije za letališče v Turiški vasi. Na osnovi teh načrtov člani aerokluba sami uredijo travnato vzletno-pristajalno stezo dolžine 800 m in širine 50 m, skupaj s hangarjem, pomožnimi prostori, skladiščem za gorivo in upravo. Delo dokončajo leta 1957 in naslednje leto prične delovati letalska šola Koroškega aerokluba. Samostojno poleti 24 tečajnikov, aerovlek pa uspešno konča 16 tečajnikov. Na voljo so letala Roda, Čavka, Jastreb in Žerjav.

 
Mladi letalci po končanem jadralnem dnevu

IN DANES ...

Vse hitrejši turistični razvoj terja modernizacijo letališča in tako je leta 1979 končana nova asfaltirana vzletno-pristajalna steza dolžine 1200 m in širine 23 m, kar je pogoj za razvoj aerokluba. Ta danes šteje 60 članov. Danes ima aeroklub 8 jadralnih letal in 2 motorni letali. Klub se financira z lastnimi prihodki, s turističnim in poslovnim letenjem, šolanjem pilotov, reklamnimi storitvami, organizacijo prireditev in tekmovanj. Organiziranih je bilo več državnih prvenstev v jadralnem in motornem letenju, tudi prvenstvo Alpe-Adria v motornem in jadralnem letenju. Leta 1996 smo organizirali 9. evropsko prvenstvo v jadralnem letenju - klubski razred.

Na vrh