KOROЉKI AEROKLUB SLOVENJ GRADEC  

 

    KOROЉKI  AEROKLUB  SLOVENJ  GRADEC
    Mislinjska dobrava 110, SI-2383 Љmartno pri Slovenj Gradcu

    Telefon: +386 (2) 88 53 630,  Telefax: +386 (2) 88 53 503
 

 
English language

 

 
Poљljite nam e-mail

  Dodaj stran med priljubljene Dodaj stran med priljubljene  
 
ZANIMIVOSTI IN  ... NOVOSTI NA NAЉI STRANI 3-DNEVNA VREMENSKA NAPOVED
ЉOLANJE JADRALNIH PILOTOV
 

Blanik L13

Ћelite postati pilot jadralnega letala? Tudi letos bomo pripravili љolanje jadralnih pilotov.

POLIKARPOV PO-2

Polikarpov PO-2

Koroљki Aeroklub Slovenj Gradec se ponaљa z enim najredkejљih letal na svetu znamke PO-2.

OBNOVA LETALA PO-2

Obnovljeno letalo Po-2

KAS se je ћe v letu 2004 odloиil dokonиati obnovo letala Polikarpov Po-2. Letalo je letos tudi poletelo in je edino leteиe v tem delu Evrope.

NAЉA JADRALNA LETALA

Astir KA

KAS ima trenutno 8 jadralnih letal. Oglejte si naљo jadralno "floto".

 
Љtevilo obiskov:
 
5. Januar 2022
14 December 2020

Vsako leto imate moћnost donacije dela dohodnine, brez da bi vas to kaj stalo. Del dohodnine (0,5%) lahko namenite tudi Koroљkemu aeroklubu. Donacija ne vpliva na viљino vraиila ali doplaиila dohodnine. Ko doloиite prejemnika dela dohodnine niste v niиemer prikrajљani. Za donacijo dela dohodnine izpolnite spodnjo vlogo (do konca leta) in jo naslovite na svoj finanиni urad.

Obrazec za donacija dela dohodnine KAS
 

10. Avgust 2020                   
V letoљnjem letu bomo zaиeli jeseni (v septembru ) z teиajem za jadralne pilote. Иe te zanima se nam pridruћi!

  Opis programa љolanja SPL 2020

  Prijavnica za DTO љolo KAS 2020

 

 

Upravni odbor KAS je potrdil cenik in иlanarino Koroљkega aerokluba Slovenj Gradec za sezono 2020. Ogled cenika tukaj!
 

18. December  2019                    

Za ogled voљиila klikni tu!

03. December  2019                    


Pozdravljeni иlani KAS!

Veseli december se bo zaиel v kratkem zaиel, zato vabljeni na tradicionalni 44. pohod Urљljo goro, ki bo v soboto 28.12. 2019.

Na slovenjgraљki strani je predviden:
-
od 08.30 do 09.00 zbor v Mercator centru Slovenj Gradec.
-
od 09.30 do 10.00 zbor na Naravskih ledinah.
-
od 12. ure naprej prihod na vrh.............ostalo se nadaljuje po prostem programu!

Vabljeni !!!!

 
24. September  2019                    

V soboto 21.09. smo imeli delovno akcijo - barvanje praga steze 32, katerega lastniki smo. Delovna akcija je v celoti uspela, s tem smo izpolnili svoj del nalog, ki smo jih prevzeli

 
13. Julij  2019                    

Julij je pester mesec za иlane KAS; navijamo za dobro letenje Aleљa s KO na Evropskem prvenstvu v Prievidzi na Slovaљkem  https://www.egc2019.sk/ , Danijevo in Sreиkotovo letenje s PR na Drћavnem prvenstvu v Murski Soboti  pa lahko spremljate na povezavi https://www.soaringspot.com/sl/xxviii-drzavno-prvenstvo-slovenije-v-jadralnem-letenju/
 

Љe ena top novica  - KAS ima dva nova laљiranta! Matija in Jaka, иestitamo in le tako naprej! Priznanje in zahvala tudi uиitelju Joћetu И. in Joћetu M. za vleko in sodelovanje.

 

                                           
Arhiv
 
 

OBIЉИITE ...

  Kamera

  Forum

  Deћurni uиitelji letenja

POVEZAVE

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Agencija RS za civilno letalstvo CAA

(Tukaj so na voljo publikacije, navodila in druga gradiva za letalske љole in druge centre...).
 

TEKMOVANJE V PRELETIH

Dnevno OLC-I

Skupno OLC-I

Dnevno OLC-SI Skupno OLC-SI
 

TURISTIИNE INFORMACIJE

ИLANSKE STRANI KAS

© Copyright  KAS - Koroљki aeroklub,  Design by AJ,  Mail to Webmaster